18 Desember 2020 - 169 klik
Pendekatan Baru Pengelolaan KHDTK Aek Nauli dengan Silvopastoral

Pengelolaan KHDTK dengan model silvopastoral adalah konsep yang memadukan sektor kehutanan dengan peternakan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan dalam hal ini Kawasan Aek Nauli. Kawasan Hutan Aek Nauli berperan dalam penyediaan pakan ternak sedangkan ternak diadakan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan (daging).

Konsep pengelolaan KHDTK dengan silvopastoral adalah yang pertama dan senagai pionir dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. ilvopastoral adalah konsep yang diusung BP2LHK Aek Nauli dalam rangka mensukseskan program perhutanan sosial, menjaga kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Pratiara dan Johansen Silalahi

Download : Buku_Pendekatan_Baru_Pengelolaan_KHDTK_Aek_Nauli_dengan_Silvopastoral.pdf