Perundang-undangan


Peraturan Kepala BKN No . 7 Tahun 2017

👤lusi 🕔 2017-09-28 04:35:36

Tentang
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL,DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Download File

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 17 Tahun 2016

👤lusi 🕔 2016-10-11 10:30:06

Tentang

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGI(AT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKIJABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

Download File

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2016

👤lusi 🕔 2016-11-09 12:22:42

Tentang
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI{AAN KERJA, CACAT, AN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Download File

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2016

👤lusi 🕔 2016-09-01 11:00:33

Tentang
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMANHUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/ KOTAMENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
Download File

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2015

👤lusi 🕔

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

Download File

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.I.1/2015

👤lusi 🕔

Tentang
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL

Download File

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010

👤admin 🕔 2011-08-24 09:54:15
Tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 10 Tahun 2009

👤admin 🕔 2011-08-25 01:29:49
Tentang
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2009

Download file

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 39 Tahun 2007

👤admin 🕔 2011-08-25 01:51:18
Tentang
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Download file

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007

👤admin 🕔 2011-08-25 02:24:46
Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file